Gå til hovedinnhold

Personvern for bibliotekets litteraturpris

1. Innledning og kontakt

Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hva og hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Bergen Offentlige Bibliotek ved Bergen kommune, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi følger lovens regler.

Kontakt info:
Bergen Offentlige Bibliotek
Strømgaten 6, 5015 Bergen
55 56 85 00

2. Hvilke personopplysninger samler vi

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Vi behandler IP-adressen din når du avgir stemme for å kontrollere at det er kun en stemme per IP-adresse.
 • Vi bruker Siteimprove for analyse på nettstedet

3. Hva bruker vi personopplysningene til

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

 • Begrenset stemmegivning: Vi bruker opplysninger om IP-adresse for å begrense antall stemmegivninger.
 • Statistikk: Vi utarbeider statistikk for avstemning etter å ha lagret IP-adresser og kan knytte en stemme til en spesifikk IP-adresse og tidspunkt for avgitt stemme. Vi bruker også verktøyet Siteimprove for å statistikkformål ift. besøk på nettsidene.

Det rettslige grunnlaget er ditt samtykke, dersom du har gitt oss dette ved stemmegivning, nærmere beskrevet i artikkel 6 i personvernforordringen.

4. Hvem deler vi personopplysninger med

Vi deler personopplysninger med selskapet som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som IT-leverandører. Vi har databehandleravtaler med disse for å sikre ditt personvern. Vi benytter oss av IT-leverandører innenfor EU/EØS:

 • KB Creative – utvikling av nettsiden
 • PRO ISP – webhotell

5. Hvor lenge lagrer vi IP-adresser

Vi lagrer IP-adresser så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for og vil slettes når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Vi lagrer IP-adresser i opptil 1 år. Disse vil bli slettet permanent etter at vinneren er kåret for årets konkurranse. Det er utarbeidet rutiner for dette.

6. Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss å:

 • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.
 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.
 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger.
 • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet.
 • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.